29 Ağustos 2018 Çarşamba

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde MOR ÇARŞI'da Buluşuyoruz!!!

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Bodrum Kadın Dayanışma #MorÇarşı 'da buluşuyor...

Savaş ve erkek şiddeti, daima Kadınların hayatlarını zindana çeviriyor..

Hayatta kalmayı, yaşam şekli ve hakkımızı savunma mücadelesi ise Kadınların var olma halidir.

Bu mücadele ruhunu birbirimiz ile dayanışarak, bir araya gelerek büyütüyor ve güçlendirebiliyoruz..

BARIŞ, KADINLAR İLE MÜMKÜN!

Barışı Kadınlar inşa ediyor!
Kadınlar var olduğu için barışa dair umut var!
Kadınlar, kendi kadınlıklarını inşa ettikleri müddetçe, barış olacak.

Zira erkeklerin yaptığı "barış" savaş yaratmakla örülü... 
O nedenle "barışıp, barışıp SAVAŞ çıkartıyorlar"!

Gelin, Dünya Barış Günü'nde Mor Çarşı'da bir arada olalım, dayanışalım, muhabbet edip halleşelim, dans edip kahkahalar atalım, barış sesimizi yükseltelim...!

1 EYLÜL 2018 - saat 18.00'de - BODRUM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ'NDE!

#1EylülDünyaBarışGünü #Barış #Peace #Aşiti #Haşitiye #Eriene #Paco #Paix #Yukan #Salaam #Freda #Frieden #Fred #Emen #Mskidoba #Beke #Mir #Perdamiam #Kareenan #Dodolimdag #Ashti #Pace #Shand #Shaantih #Nabad #Paz #Amaiti #Tiven ...9 Temmuz 2018 Pazartesi

ETKİNLİK DUYURUSU: Pazartesi, 9 Temmuz 2018 tarihinde, saat 19.30'da Çocuk İstismarına ve Kadına Yönelik Erkek Şiddetine Karşı Kadın Eylemi

Bodrum Yarımadası'nda bulunan tüm Kadınları Pazartesi günü, 9 Temmuz ' da saat 19.30'da "ÇOCUK İSTİSMARINA ve KADINA YÖNELIK ERKEK ŞIDDETİNE KARŞI" Bodrum Belediye Meydanı karşısındaki Kadın Ağacının önünde dayanışmaya çağırıyoruz!
Çocuğa ve kadına yönelik cinsel istismar ve şiddeti önlemek yerine, suç gerçekleştikten sonra kısasa kısas ve ortaçağ mantığına dayalı, evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde kullanılan idam çığırtkanlığı hiç bir şekilde çözüm teşkil etmez! 
*Oysa, çocuğa ve kadına karşı cinsel istismar ve erkek şiddetine dayalı suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda suçun yargılanması ve cezalandırılması için gerekli ve yeterli cezalandırma hükümleri mevcut. Ancak kamuoyuna mal olan davalarda görüldüğü üzere, bu hükümlerin gerçekleştirilmesine yönelik adalet ve yargı sisteminin yetersiz ve erkek lehine uygulamaları söz konusu. Var olan cezaların uygulanması esnasında, "rıza" tartışması, "kadının özel hayatı", "çocuğun sesini çıkarmamış olmasını kabul ve rıza olarak algılayarak" hüküm kurulması ve erkek failin cezasız, hatta beraat ederek toplum nezdinde aklanması, sorunun asıl unsurlarından biridir. İşlenen suçun cezai karşılığı mevcut, uygulaması YOK !
*Bunun nedeni çok açık: Kadın ve çocuk, erkek sisteminde hizmet ve itaat etmekle yükümlü oldukları algısı toplumda ve devlet gözünde hakim. İtiraz eden tüm unsurları susturmak, köleleștirmek için kurulu bir erkek dünyası var edilmekte.
Türkiye Cumhuriyeti'nin imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi gereği gerek önlem gerek ise suçun işlenmesi halinde suçtan zarar gören kişiyi örselemeden gerçek adalet arayışında destekleyici mekanizmalar ile tüm taraf ülkelere yol göstermekte. Oysa bu yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi adına asgari düzeyde dahi adımlar atılmaksızın, çağ dışı söylem ve öneriler ile toplumun adalet duygusu ve terazisinin dengesi bozulmakta.
Keza, toplumun kullandığı düşünce ve ifade biçimi tecavüz dili ile besilidir.

Her türlü ve özellikle olumsuz duygu durumu ifade edilirken, tecavüz ve her türlü zora dayalı erkek iktidarını kanıtlama gereç ve eylemleri ya da erkek iktidarını oluşturma ifadeleri kullanılmakta.
Yargı sisteminin uygulamasının değiştirilmesinin yani sıra, yani var olan cezai hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, KADIN ve ÇOCUĞU İKTİDAR GÖSTERGESİ İÇİN ARAÇSALLAȘTIRACAK BİR VARLIK OLMA KONUMUNDAN ÇIKMALIDIR!
Bununla beraber kadın hareketinin yıllarca mücadele ettiği alanlar gün be gün kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Samimi olmayan söylemler ve hak kısıtlamalarına karşı kadın sözümüzü birleştirelim.

Pazartesi günü, 9 Temmuz'da saat 19.30'da Bodrum Belediye Meydanı karşısındaki Kadın Ağacının önünde buluşalım.

18 Haziran 2018 Pazartesi

DURUŞMAYA ÇAĞRI! 19.06.2018, Salı günü, saat 9:30'da BODRUM AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Salı günü, 19.06.2018 tarihinde, saat 9.30'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürdürülecek ensest davasının duruşması var.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak, Bodrum Yarımadası'nda bulunan Kadınlar ile birlikte bu davayı takip etmekteyiz.

#ErkekAdaletDeğilGerçekAdalet söylemimizden vaz geçmeyeceğiz; ÇÜNKÜ
  • çocuğun örselenmemesi için, yaşadıklarını defalarca anlatarak, ruh sağlığının zarar görmemesi, büyüme çağında öz güveninin zarar görmemesi için, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, BİR DEFA ifadesinin alınması ile yetinme ilkesine uyulmamaktadır,
  • İSTİSNAİ durumlarda, çocuğun ifadesine tekrar başvurulması gerektiği savunusu ile, zaten halihazırda 4 ayrı raporun dosyaya sunulmuş olmasına rağmen, Mahkeme Heyeti, çocuğun tekrar ifadesine başvurmaktadır,
  • çocuğun ifadesine başvurulmasının hukuka ve usule aykırılığının yanı sıra, çocuğun ifadesine başvurma şekli de ayrıca usule aykırılık teşkil etmektedir, şöyle ki, Bodrum Adliyesi'nde kurulmuş olması gereken Adli Görüşme Odası ya da Muğla'da kurulmuş olması gereken Çocuk İzlem Merkezi'nde çocuğun ifadesi uzmanlar eşliğinde alınması gerekirken, duruşmaya çağrılarak getirilmesi, çocuğun geri dönüşü olmayacak şekilde örselenmesine yol açacaktır kaygısını taşıyoruz,
  • Mahkeme heyetinin, çocuğu "cübbelerini çıkartarak", göz hizasında oturarak, uzman eşliğinde dinleyip dinlemeyeceklerini dahi bilmiyoruz bu aşamada,
  • çocuğa sorulacak sorular ile toplumsal cinsiyet rollerine dayalı, yanlış yönlendirme, pedagoji ve çocuk psikolojisinden uzak, hukuka aykırı, çocuğu örseleyecek biçimde soru cevap şeklinde ifadesine başvurulup vurulmayacağını bilmiyoruz,
    bu nedenle, erkek adalet değil, gerçek adalet tecelli edene kadar, biz Kadınlar, bu alanı terk etmiyoruz..

Yargı mensuplarının, suçtan zarar gören çocukla empati kurarak, çocuğun yaşına ve yaşamış olduğu travmadan dolayı çocuğa en uygun ve hassas biçimde yaklaşım göstemeleri gerkemektedir. 
Bunu göz ardı etmek, çocuğun ruh sağlığını tehlikeye atmak, sağlıklı ve güvenli bir büyüme çağı geçirmesine engel olacağı gibi, hak ve adalet anlayışını da ciddi anlamda örsleyecektir ve kısacası hukuka ve usule aykırıdır!

Yargı, şeffaf, açık ve hukuk normları doğrultusunda ilkeli olmadığı sürece, yüz kızartıcı suçları ifşa etmek, hak arayışında bulunmak, çocuk ve kadınlar için gittikçe zorlaşacaktır.

Çocuğun cinsel istismarında TÜRKİYE DÜNYA LİSTESİNDE 3'ÜNCÜ SIRADADIR!

Bu utanç verici sıralamada yer almamak için, hak arayışında bulunan çocuğu ve yakınlarını yalnızlaştırmak değil, toplumsal önyargılar ile cezalandırmak, uzaklaştırmak ya da görmezden gelmek değil, suçu işleyen faili yargılamak ile başlanabilir.
Bizler bu nedenle, adil ve gerçek bir yargılamanın yapılması için hukuka ve usule aykırı yargılamaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Salı günü, 19.06.2018 tarihinde saat 9.30'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmayı takip etmeye tüm kadınları çağırıyoruz!

Erkek adalet değil, gerçek adalet! 

                                                                                                                                                                                     #ÇocukİstismarınıYARGILA #ÇocukİstismarınıAklama

12 Haziran 2018 Salı

#FlormarDeğilKadınDayanışmasıGüzelleştirir

Kadın ve LGBTİ Örgütlerinden Flormar’ı Boykot Çağrısı
95 kadın örgütünden açıklama: Bizler, anayasal hakkını kullandığı için sendikalaştığı için işten atılan 120 işçi işlerine iade edilene dek ne Flormar ne de Yves Rocher ürünlerini kullanmayacağız ve aktif bir boykot kampanyası örgütleyeceğiz. #FlormarDeğilDirenişGüzelleştirirFlormar işçilerinin direnişini ve dayanışma detaylarını okumak için tıklayınız...

17 Mayıs 2018 Perşembe

ETKİNLİK DUYURUSU VE DAVET: 20 MAYIS 2018 SAAT 19.00'DA Film gösterimi ve Söyleşi

#Nakba70
Bu yıl, Filistinlilerin Büyük Felaketi Nakba'nın 70. yıldönümü.

1948 yılında, onlarca katliam, 400 küsur köy haritadan silinmesi ve binlerce Filistinlinin ölüp yüz binlercesinin evinden, yurdundan sürülmesiyle 15 Mayıs günü İsrail kuruldu. 

Dünyanın her yerindeki Filistinliler ve Filistin dostları 15 Mayıs'ta Nakba'yı andı, 14 Mayıs'ta ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto için yapılan gösterilerde İsrail devletinin açtığı ateşle 61 kişi can verdi 3 bine yakın Filistinli de yaralandı

Biz de Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak, yirminci yüzyılın en önemli olaylarından biri olan Nakba'yı kadınlar açısından ele almak istedik. 
Etkinliğimizde, Filistinli yönetmen Carol Mansour'un işgali kadınların gözüyle anlatan filmi Filistin'i İşlemek gösterilecek. 
Ankara BDS grubundan Esma Kaşram bir konuşma yapacak.

Konuşmanın moderatörlüğünü İstanbul BDS gönüllülerinden yazar Ayşe Düzkan yapacak. 
Pazar, 20 Mayıs 2018, saat 19.00'da, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nde.


Giriş ücretsiz olup, etkinlik kadınlara mahsustur.
30 Nisan 2018 Pazartesi

1 Mayıs'da feministler alanlarda!


Bodrum Kadın Dayanışma Derneği #1Mayıs da alanlarda..Eşitsizliğe, her türlü emeğimizin, bedenlerimizin ve haklarımızın gasp edilmesine karşı sömürüye ve şiddete karşı Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak 1 Mayıs 2018'de Muğla'da meydanlardayız!

Yaşasın Feminist Mücadelemiz!
Yaşasın Kadın Dayanışması!