Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

DURUŞMAYA ÇAĞRI!

Duruşmaya Çağrı Dayanışma için çağrıda bulunduğumuz bu ensest davası 4 yıllık zorlu ve zorunlu bir mücadelenin sonunda görünür hale gelmiştir.
Davadaki somut deliller ve tartışmaya yer bırakmayan devlet kurumlarından alınmış psikyatri raporları ve tanık beyanı çocuğun enseste maruz kaldığını açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu noktada, yargı çocuk taraflı olmak zorundadır.


Fail cezasız kalmamalıdır. Yargılama boyunca bugüne kadar hukuka aykırı ve çocuğun hakları korunmaksızın pek çok usulsüzlükler meydana gelmiştir. Suça maruz kalan çocuğun tekrardan zarar görmemesi için soruşturma ve kovuşturma aşamasında SADECE BİR defa ifadesine başvurulması gerekirken, bu davada çocuk defalarca yaşamış olduğu ensest travmasını ifade etmeye Mahkeme tarafından zorlanmıştır. Bunun YAPILMAMASI gerektiği, vahim bir hata olduğu mahkeme dikkatine defalarca getirilmesine rağmen ısrarla bu usulsüzlük sürdürülmüştür. Kesinlikle çocukla bir araya getirilmemesi gereken FAİL bir önceki duruşmada aynı m…

25 KASIM 2018 - SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ, MÜCADELE EDİYORUZ!

25 Kasım Kadın Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Bu mücadele, erkek şiddetine ve erkek şiddetini normalleştiren, meşrulaştıran, görmezden gelen ve görünmez kılmak isteyen tüm politikalara karşıdır... Tam da bu nedenlerle erkek şiddetine karşı ve erkek siyasete karşı itiraz etmeye,  Kadın taraflı politika üretmeye, haklarımız için dayanışma halinde mücadele etmeye devam edeceğiz. 


SUSMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ, MÜCADELE EDİYORUZ!

YUVAYI KANUN DEĞİL - ERKEK ŞİDDETİ YIKIYOR!!!!!

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak, kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için, mücadele etmeye kararlıyız!
Son dönemlerde, kadınlara yönelik yoksullaştırma politikaları  boşanmayı önleme sürecine evrildi. 
Kadınların boşanma taleplerini görmezden gelerek, şiddete boyun eğmelerini sağlamak için geliştirilen "sözde nafaka tasarısına" karşı ve "Kadınları koruyan 6284 sayılı Kanun'a" karşı devlet destekli cinsiyetçi söylemleri protesto etmek için bir araya geliyoruz!
Nafakayı "sınırlandırmak" Kadını, istemedikleri bir evlilik içerisine hapsetmektir! Nafakayı "sınırlandırmak" Kadını, şiddet çemberinin içerisine hapsetmektir! Nafakayı "sınırlandırmak" Kadına boyun eğ, itaat et demektir! 6284 sayılı Kanun'a karşı yaygınlaştırılan söylemler GERÇEK dışıdır! "Yuvayı" yıkan, kanun değil, erkek şiddetidir! Cumartesi günü, 3 KASIM 2018 tarihinde saat 19.00'da Kadınlar Kazanılmış Haklarından VAZ GEÇMEYECEKLERİNİ ifade etmek üzere,…