DURUŞMAYA ÇAĞRI: 25 Eylül 2018 tarihinde, saat 13.30'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi


DURUŞMAYA ÇAĞRI!
Salı günü, 25 Eylül 2018 tarihinde, saat 13.30'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ensest davasının duruşması var.
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak, Bodrum Yarımadası'nda bulunan Kadınlar ile birlikte davayı takip etmekteyiz.Son celse, suçtan zarar gören çocuğun duruşmada dinlenmesi gerçekleştirilmedi.Ancak dinlenmesine dair kurulmuş olan hukuka ve usule aykırı ara karardan da dönülmedi.Mahkeme’nin heyet değişikliği nedeniyle, ara kararın yeni heyet tarafından kaldırılmasını talep etmekte ısrarcıyız.
Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı gereği, "suçtan zarar gören çocuğun örselenmemesi için soruşturma ve kovuşturma aşamasında bir defa ifadesine başvurulur – İLKESİ", mahkeme tarafından, ara karardan dönülmediği taktirde, açıkça ihlal edilmiş olacaktır.Kaldı ki, çocuğun tekrar dinlenmesine dair, gerek duyulması halinde dahi, çocuğun mevzuata uygun bir şekilde ifadesine başvurulmalıdır.Suça maruz kalan çocuk, 4 yıllık soruşturma esnasında iki kez ÇİM’de dinlendi ve Çocuk Psikyatristi tarafından da iki rapor tanzim edildi.
Raporlar, çocuğun istismara uğradığı bulgusunu onaylamaktadır.Buna rağmen mahkeme heyetinin çocuğu dinlemekte ısrar etmesi, üstelik bunu da duruşmada - hukuka aykırı usul ile yapması - erkek egemen ve cinsiyetçi bir yargılamanın göstergesidir.                                                                                                                                 

Ensest, dört duvar arasında, kimsenin gözü önünde/aleni gerçekleştirilen bir suç değildir. Bu davada, çocuğun beyanları, tanık beyanları, raporlar da suçun oluşumuna dair bulgular olmasına rağmen, çocuğu duruşmada dinleme ısrarı, ancak yeni bir istismar olarak nitelendirilir.Bu nedenle daha önce de beyan ettiğimiz üzere:#ErkekAdaletDeğilGerçekAdalet söylemimizden vazgeçmiyoruz;ÇÜNKÜ;
  • Çocuğun daha fazla örselenmemesi, yaşadıklarını defalarca anlatarak, ruh sağlığının daha fazla zarar görmemesi, büyüme çağında öz güveninin zarar görmemesi için, soruşturma ve kovuşturma aşamasında, BİR DEFA ifadesinin alınması ile yetinme ilkesine uyulmamaktadır;
  •  İSTİSNAİ durumlarda, çocuğun ifadesine tekrar başvurulması gerektiği halde ve zaten hâlihazırda 4 ayrı raporun dosyaya sunulmuş olmasına rağmen, mahkeme heyeti, çocuğun tekrar ifadesine başvurmaktadır;
  • Çocuğun ifadesine başvurulmasının hukuka ve usule aykırılığının yanı sıra, çocuğun ifadesine başvurma şekli de ayrıca usule aykırılık teşkil etmektedir, şöyle ki, Bodrum Adliyesi'nde kurulmuş olması gereken Adli Görüşme Odası ya da Muğla'da kurulmuş olması gereken Çocuk İzlem Merkezi'nde çocuğun ifadesi uzmanlar eşliğinde alınması gerekirken, duruşmaya çağrılarak getirilmesi, çocuğun geri dönüşü olmayacak şekilde örselenmesine yol açacaktır.
  • Mahkeme heyetinin, çocuğu "cübbelerini çıkartarak", göz hizasında oturarak, uzman eşliğinde dinleyip dinlemeyeceklerini hala bilmiyoruz!
  • Çocuğa sorulacak sorular ile toplumsal cinsiyet rollerine dayalı, yanlış yönlendirme, pedagoji ve çocuk psikolojisinden uzak, hukuka aykırı, çocuğu örseleyecek biçimde soru cevap şeklinde ifadesine başvurulup vurulmayacağını bilmiyoruz!
Bilinen şu ki, yargılama süresi, yargılama şekli ve usule aykırı verilmiş ara kararlar dolayısıyla çocuğun yaşamış olduğu suçun adil yargılanmıyor olması ve erkek egemen bakış açısının hakim olduğudur.
Bu nedenle, erkek adalet değil, gerçek adalet tecelli edene kadar, biz Kadınlar, bu alanı terk etmiyoruz!
Yargı mensuplarının, suçtan zarar gören çocukla empati kurarak, çocuğun yaşına ve yaşamış olduğu travmadan dolayı çocuğa en uygun ve hassas biçimde yaklaşım göstermeleri gerekmektedir. Çocuğun beyanını esas almalıdır!Bunu göz ardı etmek, çocuğun ruh sağlığını tehlikeye atmak demektir; sağlıklı ve güvenli bir büyüme çağı geçirmesine engel olacağı gibi, hak ve adalet anlayışını da ciddi anlamda örseleyecektir!


Yargı, şeffaf, açık ve hukuk normları doğrultusunda ilkeli olmadığı sürece, yüz kızartıcı suçları ifşa etmek, hak arayışında bulunmak, çocuk ve kadınlar için gittikçe zorlaşmaktadır.
Çocuğun cinsel istismarında TÜRKİYE DÜNYAYA 3'ÜNCÜ SIRADADIR!
Bu utanç verici sıralamada yer almamak için, hak arayışında bulunan çocuğu ve yakınlarını yalnızlaştırmak değil, toplumsal önyargılar ile cezalandırmak, uzaklaştırmak ya da görmezden gelmek değil, suçu işleyen faili yargılamak ile başlanır.
Bizler bu nedenle, adil ve gerçek bir yargılamanın yapılması için hukuka ve usule aykırı yargılamaya karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Salı günü, 25 Eylül 2018 tarihinde saat 13.30'da Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmayı takip etmeye tüm kadınları çağırıyoruz!
Erkek adalet değil, gerçek adalet!
#ÇocukİstismarınıYargıla #ÇocukİstismarınıAklama #YaşasınKadınDayanışmasıx

Yorumlar