Sanık Mert Toprak TCK’nın 81/1 gereği MÜEBBET HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILDI!

#GizemİçinAdalet
Sanık Mert Toprak TCK’nın 81/1 gereği
MÜEBBET HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILDI!


BKD - Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum'da bulunan Kadınlar olarak #GizemİçinAdalet talebi ile duruşmayı başından itibaren takip ettik.Yargılama süresi boyunca yaratılmaya çalışılan algı, maktulenin özel hayatına ilişkin asılsız iddialardan ibaretti. Sanık ve sanık müdafii işlenen suçtan ziyade işbu asılsız iddiaları ortaya atarak işlenen nitelikli cinayeti meşrulaştırmaya ve aklamaya çalışıp, Gizem'in aziz hatırasına karşı saygıdan uzak ve saldırgan bir tutum sergilemişlerdir. 

Mahkeme heyeti yargılama esnasında ortaya atılı yalan beyanlara ve kurgudan ibaret olan hikâyelere itibar etmeyerek dün kararını açıkladı:Sanığın, kasten öldürme suçundan MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve İndirim Hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA dair karar verildi.
İndirim hükümlerinin uygulanmaması başarılı bir yargılama sonucu olarak algılanıyor ise de işlenen suçun, Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olması nedeniyle sözleşmenin 46. maddesi gereğince eski eşe karşı işlenen eylemlerin TCK'nın 82/1-d maddesi uyarınca, yani evlilik birliği içerisinde gerçekleştiğinin kabulü gerekmektedir.

Keza sanığın, cinayeti işleyiş biçimi suçu "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek" işlediğini, dolayısıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını gerektirmektedir. Bu doğrultuda verilen kararda indirim hükümlerinin uygulanmaksızın müebbet hapis cezası verilmesini kabul ederek, sanık Mert Toprak'ın işlediği suçun nitelikli hali dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için mücadelemizi sürdüreceğiz ve yargılamanın devamını takip edeceğiz.

BODRUM KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ

Yorumlar